ČESKÝ BETLÉM Bronislava Kuby z Kerska

75.00 

Údaje o vystřihovacím betlému:
Kersko 2015 / Vydal: Bronislav Kuba vlastním nákladem / 1. vydání / 7 listů formátu A4 v deskách. V prodeji v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.

97 skladem

Kategorie:

Popis

Přichází zas ten krásný čas…

Vystřihovacích papírových betlémů z různých koutů naší země je celá řada. Nakreslil jsem pro vás betlém situovaný do kerského lesa. Vytvořil jsem ho s ohledem na místní zajímavosti.

Hlavní motivy betlému jsou dány: Svatá rodina (Ježíšek, Marie, Josef), Tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar) se svými dary (zlato, kadidlo, myrha), pasáček s ovečkami, další darovníci (nebo také daráci, jak se říkalo všem, kteří k malému Ježíškovi přicházeli se svými dary), padající kometa… Přidal jsem však několik motivů, typických pro Kersko. Ve středu obce vyvěrá Svatojosefský pramen minerální vody, zdejší chlouba. Nad ním se tyčí dřevěný altán, který je obstoupen vysokými borovicemi. Oblohou letí a dění na zemi pozoruje anděl, který v rukou nese velmi vzácnou lněnku bezlistennou, raritu zdejší slatinné louky. V hlubokém lese roste mohutná borovice, která se může dokonce pochlubit vlastním jménem – Krásná Pepina. Psal o ní i pan Hrabal. Naopak zatím ještě malého vzrůstu je borovice Sličná Maryška, kterou na zahradě Lesního ateliéru Kuba vysázeli v roce 2008 čtenáři Hrabalova díla.  Na smrčku odpočívá puštík obecný. Ke Kersku neodmyslitelně patří divoké prase (viděli jste film Slavnosti sněženek?) a není ani vzácností potkat v noci lišku. Rybář patří k místnímu rybníku a hrnčíř k ateliéru keramiky. Kočka se v betlému pro svoji falešnost prý nemá vyskytovat, ale v kerském chybět nemůže. Koček vždy bylo v místním prostředí velké množství, miloval je i Bohumil Hrabal: … když jsem přijížděl do chalupy autem, tak když jsem vjížděl do kerského lesa, když jsem se blížil tam, kde se zahýbá do lesní aleje, než jsem jen zahnul, už jsem viděl, jak ze sousedních parcel, ze sousedních zahrad se sbíhají moje kočky, aby když jsem zastavil před bránou, tak už všechny stály a všechny se smály a radovaly, že jsem přijel za nimi, že jsem dorazil a že jim dám mlíčko a najíst, a že je budu brát na ruku a s každou se potěším a každé dodám kuráž do života… Kočka leží na menhiru, který se nachází nedaleko břehu Labe a o němž koluje i několik legend. Všechny tyto zmíněné zajímavosti najdete jak v tomto betlému, tak i ve skutečnosti v Kersku. Přijeďte se podívat.