O Kersku

Přírodní park Kersko se rozprostírá asi 25 km východně od okraje Prahy (směr na Poděbrady, Hradec Králové), mezi obcemi Starý Vestec, Semice, Hradištko, Sadská a Třebestovice. Tato část Polabské nížiny pro svůj rovinatý terén přitahuje vyznavače pěších túr, cyklisty a houbaře. Kersko si oblíbili i chataři a zahrádkáři, díky kterým zde vznikl určitý genius loci, jež pak ve svých knihách tak věrohodně zpodobnil známý český spisovatel Bohumil Hrabal (1914 –1997), který zde dlouhá léta na své chatě žil a tvořil. Jeden z nejznámějších filmů Jiřího Menzela Slavnosti sněženek, natočený v roce 1983 na motivy Hrabalových povídek přesně vystihuje zdejší nenapodobitelnou atmosféru se svými obyvateli.

Ukázka z knihy Bohumila Hrabala Historický a poetický průvodce:

Víte, že Osada Kersko byla rozdělena a očíslována podle orientačního plánu Nového Jorku? Že pátá Avenue je Betonka a pobočné aleje jsou ňujorské Street? Po levé straně označeny čísly lichými, po straně pravé čísly sudými? že shůry se orientační plán osady Kerska podobá listu kapradiny?

Víte, že Hlavní třída, tzv. Betonka v Kersku, měří od autobusové zastávky až na rozcestí ke Stulíkům 2 348 metrů, jak naměřil cestář pan Procházka?

Víte, že nejstarší a nejkrásnější borovice v Kersku se jmenuje Švarná Tonka, podle tabulky sázená v roce 1620, že její kmen obejmou statní tři chlapi, že sto metrů od Tonky je její sestra, Sličná Pepička? že do Tonky udeřil loni blesk a vyryl do jejího kmene spirálovou rýhu jako deset centimetrů širokým dlátem?

Víte, že na konci Nymburačky v dubovém háji kvetou nejkrásnější kerské konvalinky, že odtud je nejhezčí pohled přes luka a pole na Sadskou? že ten borovicemi zarostlý kopeček, o který váš pohled tavadí, když se díváte na kostelík v Sadské, že se jmenuje Hůrka, že je keltskou mohylou, která byla navršena na hrob keltského bojovníka? Víte, že když se vracíte Nymburačkou k Hlavní Betonce, že u první oplocenky vlevo je březový les a v tom je bříza, které na kmen leze desetikilový medvídek mýval?

Víte, že kerské duby měly takovou pověst, že bývaly objednávány do Holandska na hřídele větrných mlýnů?

Víte, že celé kerské polesí je protkáno umělými strouhami, kterými je odvodňována půda, aby stromy nehynuly mokrem? Že skoro v celém Kersku je na dva rýče už voda?

Víte, že Kersko se jmenovalo dříve: Kře, Kří, Nákří? Že to byl Újezd? Na Křech" a patřil klášteru Břevnovskému od jeho založení 993?

Víte, že Pramen sv. Josefa je v hloubi 89 metrů, že jeho voda sem stéká po zlomech v zemi až z Jizerských hor a že cesta té horské vodě trvá do Kerska skoro sedmdesát let?

NOVINKA V KERSKU: Naučná stezka Bohumila Hrabala – Jde o zastavení, kde se obyvatelé Hradištka a Kerska, ale i turisté dozvědí mnoho zajímavých informací o lese a životě v něm, o Bohumilu Hrabalovi a místech s ním spojených, a o dalších zajímavostech tohoto regionu. Realizátory jednotlivých zastavení jsou Státní podnik Lesy ČR a Sdružení obcí Kersko. Vyzvedněte si letáček ke stezce v Lesním ateliéru Kuba v Kersku. Více informací zde: http://www.hradistko-kersko.cz/…la-hrabala-/aktuality

VELIKONOCE 2020
DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO!
celý program


kontakt

Lesní ateliér Kuba
Jana a Bronislav Kubovi

Kersko 660
289 12 pošta Sadská-Hradištko

telefon 325 598 122
e-mail info@lesniatelierkuba.cz