KERAMICKÉ KURZY

Pro děti:

Po dohodě předem nabízíme školkám a školám ve všední dny možnost shlédnout naši keramickou dílnu. Děti se dozvědí o tom, jak vznikají výrobky ateliéru Kuba a sami si vytvoří závěsný kachel s obrázkem podle svého návrhu. Ten jim do 14 dnů vypálíme v peci.

Maximálně pro 12 dětí, 1 – 2 hodiny, 1 výrobek 200 Kč.

Pro dospělé:

Několikrát v roce (obvykle některou sobotu nebo neděli) pořádáme keramické kurzy, kde si mohou zájemci vytvořit své dílo. Výrobek dozdobíme na přání a vypálíme do 14 dnů v keramické peci.

Nejbližší keramické kurzy plánujeme na soboty 22. září, 10. listopadu a 8. prosince 2018, vždy od 10 a 14 hodin. Vyrábí se modelováním ze šamotové hlíny, cena kurzu 500 Kč (keramická hmota, glazury, retuš, glazování, dva výpaly). Přihlásit se můžete na telefonu: 325598122 nebo na e-mailové adrese: info@lesniatelierkuba.cz.

Maximálně pro 10 osob, cca 3 hodiny.aktuality

KRAJINA LÍBEZNÁ Markéta Holišová - Ilustrace na porcelánu, Pravoslav Dorda - Obrazy / pastely
29. září - 30. listopadu 2018, vernisáž v sobotu 29. září 2018 ve 14 hodin, hudební vystoupení s kytarou - Frére
celý program


kontakt

Lesní ateliér Kuba
Jana a Bronislav Kubovi

Kersko 660
289 12 pošta Sadská-Hradištko

telefon 325 598 122
e-mail info@lesniatelierkuba.cz